Anbi

Relevante gegevens met betrekking tot onze ANBI status.

Schenkt u wel eens aan een ANBI goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

1. Statutaire naam Stichting Tuinen van Zuidbroek
2. ANBI status Ja
3. KvK- én fiscaal nummer KvK 08152752 én fiscaal nummer 8172.18.889
4. Contactgegevens Contactgegevens
5. Bestuurssamenstelling en bestuursleden Bestuur
6. Beloningsbeleid Er wordt door de Stichting Tuinen van Zuidbroek geen beloningsbeleid gevoerd.
7. Beleidsplan Beleidsplan TvZ 2016-2019
8. Uitgeoefende activiteiten Jaarverslag TvZ 2019
9. De financiële verantwoording Resultatenrekening 2019
Eindbalans 2019
Begroting 2019

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

U kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan. Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Tuinen van Zuidbroek intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Apeldoorn, krijgt u het resultaat.