Eerste boom geplant

De start van de Tuinen van Zuidbroek is een feit. Afgelopen week heeft Angela Bos, weduwe van initiatiefnemer Eelke Bos, het startschot gegeven door de eerste rode beuk te planten van de beukenhaag in het centrum van de Tuinen. Eindelijk … na zo vele jaren komt Eelke’s droom uit!

rodebeuk-01    rodebeuk-03    rodebeuk-05

Daarna zijn met de hulp van vele vrijwilligers alle bomen geplant zodat de twee rode beukenharten zijn gevormd. Om deze nieuwe bomen te kunnen voorzien van voldoende water is er ook een bron voor het watergeefsysteem geslagen en de elektriciteitsleiding gelegd ten behoeve van de pomp. De vaart zit er nu goed in.
Sponsoren en vrijwilligers hartelijk dank voor alle inspanningen!

 

Eelke Bos overleden

EELKEBOSOp zondag 29 juli 2012 is initiatiefnemer en projectleider van de Tuinen van Zuidbroek Eelke Bos op 67 jarige leeftijd plotseling overleden.
Zijn hoogwaardige betrokkenheid, inzet, ambities en idealen ten behoeve van onze stichting verdient heel veel respect en waardering.

Bestuur en vrijwilligers wensen zijn vrouw en naaste familieleden veel kracht en sterkte toe, dit verlies te verwerken.

Namens het bestuur Stichting Tuinen van Zuidbroek, Theo Solen, voorzitter.

Top 100

Het project de Tuinen van Zuidbroek hoort bij de 100 duurzaam werkende ondernemingen , stichtingen en verenigingen in de Stedendriehoek.
Weer een erkenning dat dit project een bijzonder project is dat getuigt van: Daadkracht – Innovatie & Creativiteit – Charisma – Kennis en kennissen en de drie P’s: (people, planet,profit).

Wie zijn die duurzame 100? Ondernemende mensen in de Stedendriehoek die niet alleen in woord, maar vooral in daad bezig zijn om plannen op een maatschappelijk verantwoorde wijze te realiseren! VNO-NCW Stedendriehoek en Regio Stedendriehoek hebben de 100 beste voorbeelden van duurzame initiatieven in de regio verenigd in ‘De Duurzame 100′.

Wat is dan duurzaam? Een algemeen erkende definitie stelt dat we de wereld niet slechter mogen achterlaten voor de volgende generatie. ‘De Duurzame 100 Stedendriehoek’ staat in het teken van de drijfveren en het enthousiasme waarmee deze mensen werken aan een nieuwe kijk op de samenleving. Een samenleving die rekening houdt met de drie p’s (people, planet, profit).

Wie zochten we? We zochten daadkrachtige ondernemende mensen uit de regio Stedendriehoek die op hun eigen wijze bezig zijn met het werken aan een duurzame samenleving. Dat kan een ondernemer zijn die energieneutraal wil bouwen of produceren, een medewerker of collega die op zijn of haar manier innoveert en bijdraagt aan de drie p’s, een docent die leerlingen of studenten op creatieve wijze leert om een goede rentmeester voor de aarde te zijn of een gemeentebestuurder of –ambtenaar die laat zien oog te hebben voor de toekomst. Maar wellicht bent u het zelf.

Inspiratie. Alle 100 deelnemers zullen de komende tijd worden geïnterviewd en deze interviews zullen in boekvorm uit gegeven worden. In het vertrouwen dat hun verhalen en drijfveren een bron van inspiratie voor anderen zullen zijn.