Initiatief

Historie en draagvlakontwikkeling
Bij de start van de bouwwerkzaamheden van Zuidbroek verdween de prachtige particuliere tuin van Riet Bloem. Enkele actieve burgers hebben in samenspraak met de wijkraad Zevenhuizen het initiatief genomen om elders in de wijk Zuidbroek opnieuw een tuinencomplex te realiseren met een publieke functie.

Eelke Bos was de drijvende kracht achter dit idee. Hij heeft zich onvermoeibaar ingezet om medestanders voor het plan te krijgen bij gemeente, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen en verenigingen in de wijk Zevenhuizen / Zuidbroek. De inspanningen van Eelke Bos hebben in 2006 geleid tot de oprichting van de Stichting Tuinen van Zuidbroek.

Daarin werken de initiatiefnemers samen met vertegenwoordigers van zorginstellingen en wijkorganisaties. De stichting draagt zorg voor ontwikkeling en beheer van het complex. Zij zet zich er voor in middelen in geld en natura te verwerven voor de noodzakelijke investeringen. En zij zoekt partners die delen van beheer en onderhoud op zich nemen.
In oktober 2013 is het licht voor de daadwerkelijke start van het project op groen gezet door de beslissing van Siza om te willen investeren in de realisatie van een nieuw te bouwen centrum voor dagactivering en de restauratie van de boerderij….meer lezen