Fondsen en Sponsors

We hebben in de afgelopen jaren bijdragen ontvangen van:

  • Stichting Meisjesweeshuis Apeldoorn
  • Dokter Wittenbergstichting
  • De heer en mevrouw Moerman te Breda
  • Johanna Donk Grote Stichting
  • Woningcorporatie Ons Huis
  • Woningcorporatie de Woonmensen
  • Woningcorporatie De Goede Woning
  • Rabobank Coöperatiefonds
  • Fa. Mulder Elektro
  • Mevrouw S. Veldhuis

Wilt u onze stichting óók ondersteunen d.m.v. een financiële bijdrage?
Neem contact op met:

Dhr. C.L. Braakman  Inzake Tuinen van Zuidbroek
Telefoon 06 – 53 22 78 84
Email carel@tuinenvanzuidbroek.nl