Bestuur

Aan de basis van de Tuinen van Zuidbroek ligt een solide en stevige stichting ten grondslag.
De bestuursleden zijn:

Dhr. Theo Solen, voorzitter
Dhr. Geert Hoogeboom, secretaris
Dhr. Frans van Melsen, penningmeester
Dhr. Piet den Besten, bestuurslid
Dhr. Gerrit Wagelaar, bestuurslid
Dhr. Rob Wieten, bestuurslid

Coördinatiegroep en werkgroepen
Projectorganisatie: 2013-Projectorganisatie TvZ

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun  activiteiten. De uitvoerende
werkzaamheden worden grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd.
Het bestuur heeft twee externe personen op basis van uurtarief belast met de coördinatie en ontwikkeling van het project.