Sponsors

We hebben in de afgelopen jaren een aantal bijdragen of positieve toezeggingen ontvangen, soms onder het voorbehoud dat we daadwerkelijk met de uitvoering kunnen starten.

 • Stichting Meisjesweeshuis Apeldoorn
 • De heer en mevrouw Moerman te Breda
 • Johanna Donk Grote Stichting
 • Woningcorporatie Ons Huis
 • Woningcorporatie de Woonmensen
 • Woningcorporatie De Goede Woning
 • Rabobank Coöperatiefonds
 • Fa. Mulder Elektro
 • Mevrouw S. Veldhuis
 • Wijkraad Zevenhuizen/Zuidbroek
 • RIWIS zorg en welzijn
 • Communicatiebureau Emotion
 • Ebbers Reclame

Wilt u onze stichting óók (financieel) steunen? Neem contact op met

Carel Braakman inzake TvZ
Telefoon 06 – 53 22 78 84
Email carel@tuinenvanzuidbroek.nl