TvZ stopt haar activiteiten.

Het bestuur van de stichting Tuinen van Zuidbroek heeft de afgelopen jaren alles in het werk gesteld om de plannen, gebaseerd op het mooie initiatief van Eelke Bos, te realiseren. Er is een prachtig plan ontwikkeld, er zijn huurovereenkomsten met gebruikers en samenwerkingsovereenkomsten met maatschappelijke organisaties gesloten. Het laatste halfjaar ging het er met name om de financiering voor de investeringen rond te krijgen, zowel via de bank als via particuliere investeerders.
Het is uiteindelijk wél gelukt om voldoende financieringsvolume te verwerven, maar de daaraan verbonden voorwaarden (rente en aflossing) legden zo veel druk op de exploitatie dat deze tot in lengte van jaren verliesgevend zou zijn. Daarbij had de coronacrisis nog een extra negatief effect.
Vervolgens heeft overleg plaatsgevonden met ’s Heeren Loo (één van de beoogde
huurders/gebruikers) over de mogelijkheid dat zij als investeerder zou willen optreden. De rol van investeerder en huurder bleek geen optie te zijn, maar ’s Heeren Loo was in beginsel wel bereid om in plaats van onze stichting eigenaar te worden van de locatie en in eigen beheer het project in aangepaste vorm alsnog te realiseren, een en ander in nauwe samenwerking met onze stichting. In enkele bijeenkomsten met de gemeente hebben wij deze mogelijkheid verkend. Helaas gaf de gemeente onlangs te kennen dat men deze weg niet wil bewandelen en er geen sprake kan zijn van een onderhandse overdracht van de locatie aan ’s Heeren Loo. Een en ander betekent dat onze koopovereenkomst met de gemeente zal worden ontbonden en dat de stichting Tuinen van Zuidbroek met haar activiteiten gaat stoppen.
Het is zeer spijtig, na zoveel jaren van voorbereiding, maar er is geen andere mogelijkheid.